Disclaimer

E-mails die worden verzonden door de vennoten van BESTVALUE, haar personeelsleden en toeleveranciers, mogen uitsluitend worden gebruikt door de persoon/personen voor wie die e-mails zijn bestemd. Deze e-mails en de eventuele bijlagen bevatten namelijk vertrouwelijke gegevens en/of gegevens die beschermd zijn door intellectuele-eigendomsrechten en/of door andere wetten. Als iemand per ongeluk zo’n e-mail ontvangt, wordt die persoon met aandrang gevraagd om de verzender daarvan op de hoogte te brengen door de e-mail te beantwoorden, en om de e-mail en alle eventuele kopieën ervan onmiddellijk te verwijderen uit zijn computersysteem. Niemand mag een e-mail noch gedeeltelijk, noch volledig en noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks gebruiken, openbaar maken, delen, afdrukken of kopiëren indien die niet aan hem is gericht. Bovendien moet iedereen altijd alle nodige maatregelen nemen tegen computervirussen.

 

In het algemeen zijn bepaalde gegevens die BESTVALUE overmaakt, afkomstig van klanten. BestValue kan niet garanderen dat die gegevens correct, nauwkeurig en volledig zijn en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld indien die gegevens of een deel ervan incorrect, onnauwkeurig of onvolledig zouden blijken te zijn.

Terug
newsletter
Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf in op onze newsletter